• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY
M H R Č spol. s r.o.
Medený Hámor 11
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 23 65
E-mail: office@mhrc.sk
IČO: 36 013 188 IČ DPH: SK2020458462

Riaditeľ spoločnosti- konateľ: Ing. Miroslav Piliar
mail: office@mhrc.sk
Ekonomické oddelenie: Janka Kosková- účtovník
mail: janka.koskova@mhrc.sk
Rozpočtové oddelenie: Miroslav Mojžiš- rozpočtár
mail: miroslav.mojzis@azet.sk
Oddelenie dopravy: Ján Čiaš- vedúci dopravy
                             
mobil: 0905 437 508
Lom Iliaš: Jakub Nosáľ- vedúci predvádzky lomu
mail: lom@mhrc.sk
mobil: 0918 626 921

Sídlo firmy Lom Iliaš

Zväčšiť mapu

Zväčšiť mapu