• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Výroba kameniva a uloženie ostatných odpadov

MHRČ spol. s r.o. prevádzkuje v časti Banská Bystrica- Iliaš od roku 2003 vlastný lom, kde sa venuje dobývaniu ložísk nevýhradných nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovaniu a likvidácii lomov.

Prevádzkovaním tejto činnosti vyrába spoločnosť dolomitické stavebné kamenivo s certifikovanou kvalitou v rozsahu a cene podľa platného cenníka.

P.č. Názov výrobku Cena za tonu bez dopravy, DPH v € * Predfaktúra - zľava 5%
1 Štrkodrvina 0/8 6,50 6,20
2 Štrkodrvina 0/22 5,50 5,20
3 Štrkodrvina 0/63 (triedená) 5,50 5,20
4 Kamenivo 0/4 7,50 7,15
5 Kamenivo 4/8 7,50 7,15
6 Kamenivo 8/22 7,00 6,65
7 Kamenivo 22/63 7,00 6,65
8 Štrkodrvina 0/32 6,50 6,20
9 Kamenivo 8/16 8,00 7,60
10 Kamenivo 16/32 7,20 6,85
11 Štrkodrvina 0,70, 0/63, drvená, netr. 4,80 4,60
12 Kamenito-hlinitá sypanina 0/90 (0/100) - drvená, netr. 4,30 4,10
13 Kamenitá sypanina s prímesou hliny 0/200 - nedrvená, netr. 3,00 2,85
14 Predaj betónového recyklátu 0/90 4,25 4,00
15 Piesok na zásypy 4,00 3,80
Poplatky za príjem odpadu a iné služby
16 Uloženie čistej  zeminy v lome (170506) 3,80 3,60
17 Uloženie zeminy a kemaniva (170504) 6,00 5,70
18 Uloženie zmesí betónu,tehál,obkladačiek, dlaždíc a keramiky (170107) 15,00 14,25
19 Uloženie inertného odpadu v lome 11,55 11,00
20 Uloženie inertného odpadu v lome 25,00 23,75
 21 Uloženie vytriedeného betónu do kusov veľkosti cca 50cm 5,90  5,60 
22 Externé váženie nákladných automobilov 6,30/váženie 6,00/váženie

Certifikáty


Galéria